Welkom by die webblad van die TOYOTA 4X4 Eienaarsklub

 

Belangrike kennisgewing:

Maak asseblief seker dat indien enige betalings aan die Klub gemaak word,
die volgende verwysings duidelik weergegee moet word:

Naam, Van en rede vir inbetaling - bv:   [Jou Naam en Van / Klubgelde]

Faks deposito strokie/bewys van betaling aan Susan by faksnommer 012 329 6045
of e-pos na susan@auditworks.co.za

Bankbesonderhede en kontakbesonderhede in elke uitgawe van die nuusbrief beskikbaar.

Posadres:

Posbus 93888
Boordfontein
Pretoria
0201

Bankbesonderhede:

Nedbank
Tak: Pretoria Noord
Takkode: 159745
Rekeninghouer: Toyota 4x4 Owner's Club
Rekeningnommer: 1375 001 728
Faksnommer: 012 329 6045
Aandag: Susan Dellemyn

Indien u met enige kometeelid in kontak wil kom, verwys na ons komitee blad vir kontakbesonderhede.